Projekt společnosti MERKURO je postaven na jasně daných pravidlech. Za svými instalacemi si stojíme natolik, že jsme schopni vytvořit přiměřený zisk. Kdybychom svou práci nedělali dobře, nebyli bychom toho schopni. A to je záruka pro bytový dům. Jakoukoliv odchylku ve výpočtech nebo chybu při výstavbě zaplatíme my. Proto si vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších, aby pro nás kotelny navrhli a postavili. Kvalitní reference jsou pro nás hlavní měřítko.

více o Merkuro spo.s.r.o.

Kaskádové plynové kotelny

K výhodám kaskádových zapojení kotlů bezesporu patří obrovská variabilita kotelny. Jednak z hlediskauspořádání kotlů, tak i z hlediska umístění samotné kotelny. Kotelnu je možné vybudovat téměř kdekoliv. Ať už se jedná o suterén, samostatně přistavenou kotelnu nebo třeba podkroví. I uspořádání jednotlivých kotlů a komponentů kaskádové kotelny je možné téměř libovolně poskládat tak, aby kotelna jako "skládačka" zapadla do určeného prostoru.

Hlavní výhody kaskádových kotelen

- Mimořádná investiční výhodnost
- Vysoká úspora provozních nákladů v porovnáním s ostatními zdroji tepla
- Nadstandardní ekonomika provozu
- Ekonomicky nenáročné a vysoce efektivní řešení komunikace kaskády
- Plně automatizovaný provoz
- Ohleduplnost k životnímu prostředí (snížení emisí až o 70 % oproti běžným plynovým zdrojům)
- Vysoká provozní spolehlivost
- Široká modulace výkonu celé kotelny (až do 1440 kW).
- Jednoduché a přehledné technické řešení
- Jednoduchá montáž a uvedení do provozu
- Jednoduché a přehledné ovládání
- Malý obestavěný prostor, bez nutnosti zastavění podlahové plochy
- Optimální přizpůsobení pro připojení externího zásobníku TV
- Diagnostika a monitoring kotelen s maximální servisní podporou

Závěsné kondenzační kotle umožňují už ve své základní podstatě plynulou regulaci výkonu od cca 16 % do 100 % (odlišné dle typu použitých kotlů) jmenovitého výkonu. Kaskáda kotlů je unikátním a přitom velmi jednoduchým způsobem umožňuje rozšířit toto pásmo plynulé regulace výkonu od minimálního výkonu jednoho kotle do max. výkonu až 16 kotlů. To odpovídá rozsahu regulace už od 1,8 % do 100 % výkonu pro kaskádu 16 kotlů. Samotná realizace je velmi jednoduchá - do každého kotle vložíme destičku interface, propojíme párem vodičů se sousedními kotli a máme plnohodnotnou kaskádu. Pokud potřebujeme zvýšit počet kotlů, prostě přidáme kotel, vložíme interface, připojíme pár vodičů a kaskáda pokračuje v činnosti. V samotném uvedení do provozu se neskrývají žádné záludnosti. Stačí na každém interface nastavit přepínače, nastavit přepínač v hlavním kotli a kaskáda je funkční. Toto prvotní nastavení provede servisní technik a dál se žádné složité nastavování neprovádí. V případě, kdy požadujeme řízení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě - ekvitermní regulace - stačí doplnit jedno venkovní čidlo a celá kaskáda bude topit podle venkovní teploty. V případě realizace kondenzační kaskádové kotelny je ekvitermní řízení provozu kotelny více než doporučené.

Základní komponenty Kaskádové kotelny:

 1. Kotlové jednotky THERM
 2. THERMSET LINE 
 3. HVDT
 4. Systémové čerpadlo
 5. Zabezpečení otopné soustavy
 6. Zařízení na úpravu topné vody
 7. Trojcestný ventil (pro ohřev teplé vody)
 8. Nepřímotopný zásobník teplé vody
 9. Regulace kotelny
 10. SPIROVENT KAL
 11. Odkouření kaskády kotlů
 12. Expanzní nádoba teplé vody

Složení kaskádové kotelny
Složení kaskádové kotelny

Tepelná čerpadla