Projekt společnosti MERKURO je postaven na jasně daných pravidlech. Za svými instalacemi si stojíme natolik, že jsme schopni vytvořit přiměřený zisk. Kdybychom svou práci nedělali dobře, nebyli bychom toho schopni. A to je záruka pro bytový dům. Jakoukoliv odchylku ve výpočtech nebo chybu při výstavbě zaplatíme my. Proto si vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších, aby pro nás kotelny navrhli a postavili. Kvalitní reference jsou pro nás hlavní měřítko.

více o Merkuro spo.s.r.o.

Fotovoltaika v bytovém domě

FVE (fotovoltaická elektrárna) je součástí našeho projektu Panelový dům 21. století, kde ji označujeme jako Fázi 3.

Jak tato technologie funguje v rámci naší výstavby?

Nejprve provedeme měření, které nám řekne, jaké jsou spotřeby elektřiny v čase ve společných prostorech a jednotlivých bytech. Poté navrhujeme soustavu FVE tak, abychom dokázali vyrobenou elektřinu spotřebovat v reálném čase.

Důležité je elektřinu spotřebovat ihned, zbytečně ji nikam neukládat ( např. ohřívat vodu ). 1 MWh tepla totiž lokální kotelnou vyrobíte za 1.080 Kč, ale 1 MWh elektřiny průměrně pořizujete za 4.500 Kč. Všechny ekonomické a technické souvislosti musí mít řád a logiku. Již na začátku proto navrhujeme FVE modulovým systémem, kdy se dají panely na střechu přidávat. Odhadujeme, že v horizontu 5ti let, budou domovní baterie na takové technické úrovni, že se investice do nich vyplatí. A potom můžeme na střeše navyšovat výkon FVE a elektřina, která se nespotřebuje v reálném čase, se uloží do baterií, odkud se poté odebere později při požadavku z vaší strany.

Rozhodně nelze fotovoltaické panely použít jako hlavní technologii dodávky tepla. V zimě, kde máme poptávku po teple nejvyšší, nedokážou panely vyrobit dostatek energie postačující k pokrytí tepelné ztráty domu a potřeby teplé vody jeho obyvatel. Jako doplněk pro výrobu elektrické energie je lze doporučit. Ovšem za logických ekonomických rozhodnutí.