Projekt společnosti MERKURO je postaven na jasně daných pravidlech. Za svými instalacemi si stojíme natolik, že jsme schopni vytvořit přiměřený zisk. Kdybychom svou práci nedělali dobře, nebyli bychom toho schopni. A to je záruka pro bytový dům. Jakoukoliv odchylku ve výpočtech nebo chybu při výstavbě zaplatíme my. Proto si vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších, aby pro nás kotelny navrhli a postavili. Kvalitní reference jsou pro nás hlavní měřítko.

více o Merkuro spo.s.r.o.

MERKURO

Projekt společnosti MERKURO je postaven na jasně daných pravidlech. Za svými instalacemi si stojíme natolik, že jsme schopni vytvořit přiměřený zisk. Kdybychom svou práci nedělali dobře, nebyli bychom toho schopni. A to je záruka pro bytový dům. Jakoukoliv odchylku ve výpočtech nebo chybu při výstavbě zaplatíme my. Proto si vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších, aby pro nás kotelny navrhli a postavili. Kvalitní reference jsou pro nás hlavní měřítko.

Na trhu je několik málo společností, které dokážou novou kotelnu postavit i zaplatit. V čem se však lišíme? V důležitých detailech.

Jsme ekonomická skupina. Kotelny pro nás staví pouze společnosti, které mají s touto výstavbou mnohaleté zkušenosti. Nejsme proto omezeni pouze na jednu technologii a na jednu značku. Navrhneme pouze řešení s maximální efektivitou.

Kotelnu provozujeme, což u nás znamená, že vyměníme všechny komponenty, které v průběhu provozu přestanou pracovat správně a hospo-dárně. Mnohé společnosti platí pouze servisní zásah bez náhradních dílů.

Na závěr smlouvy kotelnu repasujeme. V tomto jsme výjimeční.
Nejsme společnost, která Vám poté odprodá starou kotelnu na konci životnosti.

Zjednodušeně řečeno jsme banka. Banka, která ze 100% garantuje funkčnost systému a úsporu finančních prostředků. V případě, že tyto dvě základní podmínky nefungují, máte právo od smlouvy odstoupit bez jakýkoliv doplatků.

Toto je velká jistota na rozdíl od modelu, kdy si vezmete úvěr na novou kotelnu a ta nebude dosahovat takových úspor jako na papíře. Banku poté nezajímá, že se úvěr nedá splácet a musíte sáhnout k navýšení fondu oprav. Bohužel to jsou případy ze života. My si to nemůžeme dovolit, a proto financujeme neoddiskutovatelnou kvalitu prověřenou lety praxe.

Kaskádové plynové kotelny