Projekt společnosti MERKURO je postaven na jasně daných pravidlech. Za svými instalacemi si stojíme natolik, že jsme schopni vytvořit přiměřený zisk. Kdybychom svou práci nedělali dobře, nebyli bychom toho schopni. A to je záruka pro bytový dům. Jakoukoliv odchylku ve výpočtech nebo chybu při výstavbě zaplatíme my. Proto si vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších, aby pro nás kotelny navrhli a postavili. Kvalitní reference jsou pro nás hlavní měřítko.

více o Merkuro spo.s.r.o.

Centrální zásobování teplem

Teplárny mají jednu neoddiskutovatelnou výhodu. Nabízejí teplo pro Váš dům

BEZ STAROSTÍ.

Nejsou potřeba finance na vybudování zdroje vytápění, máte nulové náklady na provoz a servis zařízení, žádné starosti se sháněním firmy při havárii. Prostě a jednoduše se teplárna o vše postará. Dalším důležitým faktem je, že se jedná o tradiční, po desítky let fungující systém, ke kterému máme důvěru a který nás nenechá bez tepla i v těch největších mrazech.

Je však třeba říci, že za tento plný servis se platí. A toto je v současnosti největším negativem centrálního vytápění.

JE DRAŽŠÍ.

Do ceny tepla se promítá několik faktorů. Dálkové vytápění vyžaduje udržování a modernizování distribuční soustavy a výměníkových stanic. To představuje nemalé investice. Koncový odběratel také zaplatí tepelné ztráty distribuční soustavy a poplatky za emisní povolenky.

Převážná většina bytových domů provedla energeticko-úsporná opatření zateplením a výměnou oken. Tím klesla spotřeba tepla. Výše zmíněné náklady na dálkové vytápění se tak promítnou do menšího množství odebraného tepla, a tím dochází k dalšímu zdražování GJ tepla. Paradoxně i po všech energetických opatřeních platíme za teplo stále stejně. Navíc nám přibyla splátka úvěru pokrývající zmiňovanou revitalizaci domu.

Důvodem je konkurence. Lépe řečeno její absence.

Ve chvíli, kdy chybí, dominantní dodavatel čehokoliv diktuje cenové podmínky. Microsoftem počínaje teplárnami konče. Ano, zateplování domů, mírná zima, investice do systému snižují obraty teplárenství. Jedno však zůstává. A tím je zisk akcionářů, který se v obrovských číslech často vyvádí z České republiky.


Zmiňovali jsme bezstarostnost, která je v modelu centrálního vytápění výhodná. Má však jednu nevýhodu a to právě onu centrálnost. Velice těžko se přizpůsobuje individuálním potřebám jednotlivých domů a daní bezstarostnosti tak bývá nutnost podřídit se požadavkům většiny. Musíme objektivně říci, že situace se lepší, ale stále převažuje stav, kdy jednotlivý dům se musí přizpůsobit teplárně.

Teplárny jsou většinou akciové společnosti, tzn. společnosti, které mají vytvářet zisk. A jako každá taková firma se snaží optimalizovat výnosy a minimalizovat ztráty. Takovou ztrátou odpojený dům od Centrálního zásobování tepla jednoznačně je. Proto se samozřejmě brání, snaží se vysvětlit, proč je jejich systém nejefektivnější. Toto je v pořádku. Horší je, když se uchýlí k nekalým praktikám a snaží se domy zastrašovat. Podobně jako někteří prodejci technologií lokálních kotelen, říkají polopravdy. Nejčastějším argumentem bývá sdělení, že po odpojení jedněch domů, dojde ke zdražení tepla pro ostatní domy.

Což je velkým strašákem především pro bytová družstva. My toto tvrzení vidíme přinejmenším jako neetické. Lidé v domech přeci nemohou být rukojmími těchto tvrzení. Teplárny jinými slovy říkají, nekupujte si auta, přestanete jezdit MHD a my budeme muset zdražit jízdenky pro ostatní. Solidarita je důležitá. Nicméně ji nelze aplikovat na naše všechny činnosti a rozhodnutí.

Častým tématem problematiky teplárenství bývá ekologie. Teplárny dávají miliardy do modernizace svého zařízení. Bohužel tyto miliardy jdou z našich kapes. Energetický regulační úřad je umožní rozpustit postupem času do ceny tepla. Z pohledu ekologie je však dobře, že teplárny mají zájem modernizovat.

Neshody mezi zastánci a odpůrci centrálního vytápění panují v otázce vlivu umístění zdroje tepla na ekologii. Jedním z důvodů proč teplárny v minulosti vznikly, byla snaha dostat lokální kotelny na uhlí z center měst nebo sídlišť a na periferii vytvořit centrální zdroj. V místě, kde žijí lidé, se netvořily emise. Ty se produkovaly mimo obydlené oblasti a centra mnoha měst se tak vyčistila.

Musíme ovšem nabídnout i globální pohled.
Není lepší emise snížit, než je jen odsunout za hranice města?

řešení - Lokální kotelny