Projekt společnosti MERKURO je postaven na jasně daných pravidlech. Za svými instalacemi si stojíme natolik, že jsme schopni vytvořit přiměřený zisk. Kdybychom svou práci nedělali dobře, nebyli bychom toho schopni. A to je záruka pro bytový dům. Jakoukoliv odchylku ve výpočtech nebo chybu při výstavbě zaplatíme my. Proto si vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších, aby pro nás kotelny navrhli a postavili. Kvalitní reference jsou pro nás hlavní měřítko.

více o Merkuro spo.s.r.o.

Sloučení odběrných míst a optimalizace tarifů

V projektu Panelového domu 21. století označujeme sloučení odběrných míst a optimalizaci tarifů jako Fázi 2. Je to dáno kontinuitou celého procesu, kdy se tato fáze skutečně vyplatí až po realizaci lokální kotelny.

V čem spočívá princip?
Pokusíme se jej popsat velmi jednoduše, bez přesných a detailních technických termínů. Jak jistě víte, každý byt v panelovém domě má svůj vlastní fakturační elektroměr a elektřinu pro vlastní potřebu si řeší samostatně. U 20ti bytového domu to znamená 20 odběrných míst, 20 pevných poplatků za smlouvu, 20 pevných poplatků za jistič. Sloučením těchto odběrných míst do jednoho dosáhnete snížení plateb paušálních a distribučních poplatků. První přínos je jasný. Poplatek za vedení smlouvy klesne na jednu dvacetinu. Místo platby 50 Kč měsíčně za smlouvy na byt platí 50 Kč měsíčně všechny byty dohromady. Další významnou položku dělají úspory na platbě za jistič resp. měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem. Velikost jističe pro všechny byty bude nižší, než v součtu jednotlivé jističe všech bytů.

V praxi to vypadá následovně. Nejprve provádíme měření, abychom znali zvyky domu, kdy jsou špičky odběru apod. Na základě toho určíme velikost potenciálního jističe pro odběr elektřiny celého domu. Fakturační měřidla jednotlivých bytů jsou nahrazena měřidly poměrovými, které jsou důležité pro následné rozúčtování. Každý byt tak detailně zná svou spotřebu elektrické energie. Jednotlivé odběrné místo je také osazeno jističi, aby při výpadku v jednotlivém bytě nevypadl hlavní jistič domu. Tyto jističe mohou být v průběhu kdykoliv navýšeny případně sníženy podle aktuální situace obyvatel bytu.

Technicky to vypadá jednoduše, ale je potřeba říci, že se jedná o náročný administrativní úkon. Jednotlivé byty mají často své smlouvy u jiných dodavatelů. Je potřeba skloubit všechny procesy zrušení těchto odběrných míst a následné napojení na jedno centrální. Veškerou administrativní činnost zajišťuje společnost MERKURO.

Sloučení odběrných míst je pouze první částí z naší Fáze 2  projektu Panelového domu 21. století. Jak jsme řekli na začátku, vyplatí se skutečně až po vybudování kotelny. Díky výstavbě zdroje tepla na bázi elektřiny, dosáhneme na tarif D25d nebo D26d. Důležité je splnit podmínky distributora soustavy a tím vybudování kotelny v odpovídajícím výkonu je. Distributor samozřejmě chce dodávat co nejvíce energie, proto subjekty motivuje zavedením těchto výhodnějších tarifů. Výhodnější tarif tak využívá kotelna, společné prostory, výtah a samozřejmě i jednotlivé byty.

Finanční úspora při realizaci této fáze je cca 45% oproti stávajícímu stavu. Elektřina se tak přidá k dalším platbám jako je teplo nebo voda. Odchází jediná záloha na energie, což je velké zjednodušení, nemusíte další věc tolik hlídat. V minulosti se vyskytovali obchodníci s energiemi, kteří nabízeli lidem z bytů nevýhodné smlouvy. Především starší lidé byli často napáleni. Tato situace se při realizaci našeho projektu nemůže stát. Byty mají pouze poměrové měřiče. Navíc společným nákupem komodity se dosahuje lepší ceny a celkových vyjednaných podmínek.