Projekt společnosti MERKURO je postaven na jasně daných pravidlech. Za svými instalacemi si stojíme natolik, že jsme schopni vytvořit přiměřený zisk. Kdybychom svou práci nedělali dobře, nebyli bychom toho schopni. A to je záruka pro bytový dům. Jakoukoliv odchylku ve výpočtech nebo chybu při výstavbě zaplatíme my. Proto si vybíráme jen ty nejlepší z nejlepších, aby pro nás kotelny navrhli a postavili. Kvalitní reference jsou pro nás hlavní měřítko.

více o Merkuro spo.s.r.o.

Projekt Energetického fondu České republiky

Ve společnosti MERKURO jsme si položili otázku. Je možné, aby se všechny výhody centrálního vytápění a lokální kotelny spojily v jeden ekonomicky fungující model?
Je možné propojit bezstarostnost tepláren s nižšími cenami za teplo z lokálních kotelen? Je možné vytvořit teplárnám KONKURENCI?
Proto vznikl projekt Energetického fondu České republiky, kterou právně zastřešuje společnost MERKURO spol. s r.o.

Jaké jsou nosné body projektu?

  • Po celou dobu trvání smlouvy plně hradíme provoz kotelny, tzn. revize, obsluhu a hlavně pozáruční servis včetně kompletní výměny náhradních dílů. Znamená to 20tiletou plnou záruku bez nějakých výluk a omezení
  • Přesto smluvně garantujeme, že nebudeme dražší než místní teplárna.
  • Pořizovací cena kotelny se zaplatí v čase z rozdílu mezi výrobní cenou GJ z lokální kotelny a cenou GJ danou teplárnou.
  • Díky decentrální technologii se ušetří na objemu GJ nutných pro tepelný komfort domu. Nejlevnější energie je totiž ta, kterou nepotřebujete.
  • Úsporu na teple máte k dispozici okamžitě, neřešíte návratnosti jako při bankovní půjčce.
  • Vybudováním lokální kotelny dáte příležitost dalším opatřením, které vám přinesou nemalé úspory na energiích v domě.
  • Na konci smlouvy lokální kotelnu repasujeme a vyměníme staré kotle za nové a účinnější. Poté Vám ji za 1 Kč nabídneme k odkupu.

Pro názornost nám dovolte projekt přiblížit na modelu odvětví mobilních operátorů. Budeme smluvně garantovat cenu stejnou jako konkurence, ale na rozdíl od ní Vám nabídneme telefony zdarma, více dat internetu, širší pokrytí apod. A když konkurence zlevní, my musíme také. Máte to ve smlouvě. V rámci našeho projektu Panelový dům 21. století je realizace lokální kotelny první a základní fází, která umožňuje rozšiřování o další technické inovace domu vedoucí k úsporám na energiích.

Zjednodušeně řečeno, kotelnu postavíme, zaplatíme, zdarma pro Vás budeme provozovat a po její kompletní renovaci Vám ji za 1 Kč prodáme. V čem je háček? Žádný není. Jedná se o projekt, který je postaven na racionálních ekonomických základech.


1. Na ose x máme znázorněny jednotlivé roky. Na ose y aktuální výši 1 GJ v korunách. Jedná se o modelový příklad, částka za 1 GJ bývá pro každé město odlišná. Zelený sloupec ukazuje současnou situaci, kdy je dům připojen k centrálnímu vytápění (CZT). Jedná se o cenu konečnou včetně servisu, obsluhy apod. V následujících letech je vysoce pravděpodobné, že cena tepla poroste, pro lepší názornost však necháváme cenu tepla v průběhu let stejnou.2. V této chvíli se bytový dům rozhodne odpojit od dálkového tepla. V rámci projektu učiní plnou úhradu vstupní investice společnost MERKURO. Stejně tak před tím zařídí kompletní projektovou a legislativní část nezbytnou pro výstavbu nové kotelny.3. Díky zvolené technologii lokální kotelny a centralizovanému nákupu společností MERKURO je náklad na komoditu (plyn, elektřina) nižší než konečná cena tepla z teplárny. Kvalita realizace kotelny se na výši platby za komoditu výrazně projeví. U firem nezkušených s velkými objekty dochází k nákladům vyšším až o desítky procent.4. K ceně komodity je třeba připočíst náklady na provoz kotelny. Znovu zde platí přímá úměra. Čím kvalitněji odvedená práce při projektu a výstavbě, tím nižší náklady na provoz budou. Dále je třeba doplnit náklady na výstavbu samotné kotelny. Pro náš výběr jsou nejdůležitější tři parametry. Kvalita, kvalita a zase kvalita.5. Díky decentrální technologii se ušetří na objemu GJ nutných pro tepelný komfort domu. Nejlevnější energie je totiž ta, kterou nepotřebujete.6. Na konci smlouvy provede společnost MERKURO repasi kotelny a výměnu kondenzačních plynových kotlů za nové nebo výměnu kompresorů tepelného čerpadla. Za 1 Kč nabídne bytovému domu technologii lokální kotelny k odkupu, přičemž předloží veškerou dokumentaci o nákladech a úsporách z doby trvání smlouvy. Dům tak nekupuje žádného zajíce v pytli.7. V momentě prodeje přechází kromě kotelny na bytový dům také náklady na servis a údržbu technologie. Obyvatelé si ale mohou vybrat z naší nabídky, kdy dům dále technicky spravujeme za úplatu.8. V mnoha aspektech se náš projekt podobá teplárnám. Nabízíme teplo bez starostí. Ale každý projekt by měl mít i svůj konec. V tomto okamžiku máme naší investici splacenu a není důvod jakkoliv dále participovat na úspoře. Ta již ze 100% přechází na bytový dům.


O společnosti MERKURO